Welkom op de website van Stichting Oud-Achtkarspelen

Genealogie

www.tresoar.nl
Fries historisch en letterkundig centrum.

www.allefriezen.nl
Op deze site zijn de geboorte- (1811-1902), huwelijk- (1811-1922) en overlijdensakten (1811-1942) van een groot aantal Friese gemeenten te raadplegen.

www.allegroningers.nl
Op deze site zijn de geboorte- (1811-1909), huwelijk- (1811-1934) en overlijdensakten (1811-1959) van een groot aantal Groningse gemeenten te raadplegen. 

www.cbg.nl
Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) – Centrum voor familiegeschiedenis – is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. 

https://familysearch.org

Op de site staan o.a. gekopieerde volkstellings- en bevolkingsregisters uit de periode van 1830 tot 1910. 

www.wiewaswie.nl

Hebt u altijd al uw stamboom willen uitzoeken? Genlias biedt u de mogelijkheid in korte tijd uw voorouders te vinden, zowel in Nederland als overzee. U zoekt in de meest nauwkeurige bron voor stamboomonderzoek, de burgerlijke stand (Dit is de opvolger www.genlias.nl). 

www.graftombe.nl
Het doel van graftombe is om zoveel mogelijk begraafplaatsen en kerkhoven in Nederland te digitaliseren en dit op internet GRATIS beschikbaar te stellen voor genealogen en andere belangstellenden. 

home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html
Verzameling van trefwoorden en begrippen voorkomend in doop-, trouw- en begrafenisboeken en andere genealogische bronnen. 

www.klaasvdschuit.nl
Een site met o.a. genealogische gegevens over families uit Gerkesklooster-Stroobos. 

www.kooistra.ca
Op deze site staan alle artikelen die over families in Achtkarspelen en omstreken, die onder de kop ‘Roots’ zijn geschreven door Jelle Kooistra en verschenen zijn in De Feanster. 

www.stamboomachtkarspelen.nl
Op deze internetsite van Martinus Jongsma vindt u beknopte kwartierstaten (5 generaties) van families uit het Fries-Groningse grensgebied, vooral uit de gemeente Achtkarspelen. 

www.mattiebruining.nl
Een site met genealogische gegevens van de families Bruining en Hoeksma. 

www.ngvfriesland.nl
De NGV Afdeling Friesland is één van de meer dan dertig afdelingen van de Nederlandse Genealogische Vereniging. De afdeling is op 26 april 1971 opgericht en organiseert al veertig jaar activiteiten op het gebied van genealogie en regionale geschiedenis. 

www.stichtingfaf.nl
Publicaties uitgegeven door de Stichting Freonen fan de Argiven yn Fryslân (FAF). 

www2.tresoar.nl/adresboek1928
Een provinciaal adresboek uit 1928 waarin per dorp alle gezinshoofden met beroep en huisnummer vermeld staan. 

www2.tresoar.nl/rolboeken
Een  database met gegevens over personen die als gedaagde zijn verschenen voor de arrondissementsrechtbanken van Heerenveen, Leeuwarden of Sneek.

www.meertens.knaw.nl
Het Meertens Instituut is een onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met de bestudering en documentatie van Nederlandse taal en cultuur. Centraal staan de verschijnselen die het alledaagse leven in onze samenleving vormgeven. Met o.a. de Nederlandse Familienamenbank, de Voornamenbank en Databank Oude Nederlandse Maten en Gewichten. 

http://members.chello.nl/d.miedema5
Op deze site van Deka Miedema staan naast genealogische gegevens de grafregisters van de begraafplaatsen in de gemeente Achtkarspelen. 

www.willebroek.info/Archief/FR-DIC
Een site waarop o.a. Franse beroepsnamen in het Nederlands vertaald zijn. 

http://gak.pictura-dp.nl

Op deze site kunt u de volkstellingsregisters van 1830 en 1840 en de bevolkingsregisters van de jaren 1850-1910 van de gemeente Achtkarspelen raadplegen. In deze registers staan alle inwoners per dorp en per gezin vermeld. 

http://www.willemhoogsteen.com

Genealogie van de familie Hoogsteen