Welkom op de website van Stichting Oud-Achtkarspelen

Historische Verenigingen en Stichtingen

Noordoost-Fryslân

www.hvnf.nl

Historische Vereniging Noordoost-Friesland

www.monumentenbehouddongeradeel.nl

Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel

www.historia-doccumensis.nl

Stichting Oud-Dockum en Stichting Historia Doccumensis

www.regionaalnet.nl

Stichting Regionaal Dantumadiel

www.erfgoedkollumerland.nl

Stichting Erfgoed Kollumerland en Nieuwkruisland

www.oudheidkamerkollum.nl

Stichting Oudheidkamer Mr. Andreae Kollumerland

www.streekmuseum-volksterrenwacht.nl

Werkgroep Historie Tytsjerksteradiel

www.erfgoedtrynwalden.nl

Stichting Cultureel Erfgoed Trynwâlden

www.karakteristyk.nl

Stichting Karakteristyk Tytsjerksteradiel

www.erfskipterpdoarpen.nl

Stichting Erfskip Terpdoarpen Ferwerderadiel

www.monumentenzorg-ferwerderadiel.nl

Stichting Monumentenzorg Ferwerderadiel

Zuidoost-Fryslân

www.smelneserfskip.nl

Historische Vereniging Smallingerland

www.museumopsterland.nl

Werkgroep Historie Opsterlân

www.werkgroepoudheerenveen.nl

Stichting Werkgroep Oud-Heerenveen

www.historieweststellingwerf.nl

Vereniging Historie Weststellingwerf e.o.

www.stellingwerven.dds.nl

Geschiedenis van de Stellingwerven en de Kop van Overijssel

www.hvappelscha.nl

Historische Vereniging Appelscha en omstreken

Zuidwest-Fryslân

www.historiegaasterland.nl

Stichting Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân

www.museumjoure.nl

Histoarysk Wurkferbân Skarsterlân

www.dorpsbehoudlemsterland.nl

Stichting Dorpsbehoud Lemsterland

www.museumlemmer.nl

Stichting Oudheidkamer Lemster Fiifgea

www.hw.wunseradiel.nl

Histoarysk Wurkferbân Wûnseradiel

www.ald-makkum.nl

Stichting Ald Makkum e.o. (Wûnseradiel)

www.stichtingbolswardshistorie.nl

Stichting Bolswards Historie

www.vhsneek.nl

Vereniging Historisch Sneek en omstreken

www.oudsneek.nl

Stichting Oud Sneek

www.warkumserfskip.nl

Oudheidkundige Vereniging Warkums Erfskip

www.stichtingmonumentenswf.nl

Stichting tot Behoud van Monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân

Noordwest-Fryslân

www.histoarysklittenseradiel.nl

Stichting ArgHis (Argeologysk Histoaryske Rûnte) Littenseradiel

www.oud-harlingen.nl

Vereniging Oud-Harlingen

www.heinbuismanstichting.nl

Monumentenstichting Harlingen

www.vriendenfraneker.nl

Vereniging Vrienden van de stad Franeker

www.oudbarradeel.nl

Oudheidkundige Vereniging Barradeel

www.documentatiestichting.nl

Documentatiestichting Leeuwarderadeel

www.stichtingmonumentenzorgleeuwarderadeel.nl

Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel

www.stichtingonsbildt.nl

Stichting Ons Bildt

www.bildtsdokumintasysintrum.nl

Bildts Dokumintasysintrum

Midden-Fryslân

www.aedlevwerd.nl

Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd

www.historischcentrumleeuwarden.nl

Erfgoedcentrum Gemeente Leeuwarden

www.monumentenstichting.nl

Monumentenstichting Boarnsterhim

Waddeneilanden

www.vlieland-info.nl

Wetenswaardigheden uit de geschiedenis van Vlieland

www.skylgemynlantse.nl

Cultuurhistorische Vereniging Terschelling

www.amelanderhistorie.nl

Amelander Historie

www.schierweb.nl

Informatieve website over Schiermonnikoog

Westerkwartier Groningen

www.historischekringmarum.nl

Vereniging Heemkunde Vredewold-West (Marum)

www.historischleek.nl

Historische Kring Gemeente Leek e.o.

www.archiefgrijpskerk.nl

Stichting Kluften en Waarden (Grijpskerk e.o.)

www.archiefvisvliet.nl

Stichting Visvliet Archief

www.historischekringzuidhorn.nl

Historische Kring Zuidhorn

www.aduard-historie.nl

Historische Vereniging Aduard

www.niekerk-oldekerk-faan.nl

Streekhistorische Vereniging Aeldakerka

www.abeltasman.org

Stichting Abel Tasmanmuseum (Lutjegast)

Algemeen

www.archieven.nl

Een overzicht van archieven, musea en oudheidkundige organisaties