Welkom op de website van Stichting Oud-Achtkarspelen

Dorpen en culturele instellingen

Publicaties per dorp               >> lees verder <<

Publicaties per onderwerp     >> lees verder <<

 

Augustinusga

www.stynsgea.nl

Een site over het dorp Augustinusga.

http://augustinusga.protestantsekerk.net

Een site over de protestantse kerk te Augustinusga met o.a. informatie over de historie van het kerkgebouw en een overzicht van de begravenen op het kerkhof.

 

Boelenslaan

www.nijsfaneloane.nl

Een site van de dorpskrant van het dorp Boelenslaan.

PKN Surhuisterveen-Boelenslaan

Een site over de protestantse kerk van Surhuisterveen-Boelenslaan

 

Buitenpost

www.binnenbuitenpost.nl

Een site over het dorp Buitenpost met veel historische informatie.

www.pknbuitenpost.nl

Een site over de protestantse kerk te Buitenpost met o.a. informatie over de historie van de kerkgebouwen en het interieur van de gebouwen.

 

Drogeham

www.drogeham.com

Een site over het dorp Drogeham.

www.pkndrogeham.nl

Een site over de protestantse kerk te Drogeham met o.a. informatie over de kerkgebouwen en de predikanten die in Drogeham gestaan hebben.

 

Gerkesklooster Stroobos

www.gerkesklooster-stroobos.nl

Een site over de dorpen Gerkesklooster en Stroobos met veel historische informatie.

Harkema

www.de-harkema.nl

Een site over het dorp Harkema.

PKN kerk

Een site over de Protestandse Kerk van harkema

vGKN kerk

De voortgezette Gereformeerde kerk Harkema hoopt met deze website een ieder gelegenheid te geven om alles over het doen en laten van de gemeente te volgen. 

 

Kootstertille

www.plaatselijkbelangkootstertille.nl

Een site van plaatselijk belang Kootstertille.

www.pgkootstertille.nl

Een site over de protestantse kerk te Kootstertille met o.a. informatie over de historie van de kerkgebouwen.

 

Surhuisterveen

www.surhuisterveen.com

Een site over het dorp Surhuisterveen.

www.surhuisterveen.net

Een site van Plaatselijk Belang Surhuisterveen.

PKN Surhuisterveen-Boelenslaan

Een site over de protestantse kerk van Surhuisterveen-Boelenslaan

www.doopsgezindsurhuisterveen.nl

Een site over de doopsgezinde kerk van Surhuisterveen met o.a. de historie van de kerk en de namen van de lidmaten vanaf 1570.

Plakboeken Surhuisterveen

Op deze site van Plaatselijk Belang een overzicht van alle krantenknipsels verzameld door Jan de Vries, vanaf 1978.

 

Surhuizum

www.surhuizum-online.nl

Een site over het dorp Surhuizum.

http://gruttegelf.surhuzum.nl

Een site over de dorpskrant van Surhuizum.

PKN kerk

Een site over de Protestandse kerk van Surhuizum

 

Twijzel

Kerken Twijzel

site van de Hervormde en gereformeerde kerk in Twijzel

www.keunstkrite.nl

De Stichting Keunstkrite is opgericht om het dorp Twijzel te ontwikkelen als cultureel en kunstzinnig hart van Achtkarspelen en het als zodanig op de kaart te zetten. Het centrale uitgangspunt is

het stimuleren van de algemene kunstzinnige en culturele ontwikkeling in brede zin.

 

Twijzelerheide

www.twijzelerheide.net

Een site over het dorp Twijzelerheide.

 

Overig

www.keunstwurk.nl

Keunstwurk is het kenniscentrum voor cultuureducatie, amateurkunst en professionele kunst in Fryslân. Op deze site staat o.a. een overzicht van alle kunstobjecten in de openbare ruimte in

Achtkarspelen onder ‘Kunst in de openbare ruimte’.

www.ontdekdebieb.nl

Een site van de bibliotheken in Noord Fryslân.

www.doarpswurk.nl

Doarpswurk is een onafhankelijke organisatie die zich richt op het instandhouden en stimuleren van de sociale samenhang en de leefbaarheid van het Friese platteland. Dorpsbelangen en dorpshuizen spelen daarin de hoofdrol. Op deze site vindt u (onder het kopje projecten: swalkroutes) een overzicht van wandel- en fietsroutes in Fryslân, met o.a. ook een aantal routes in Achtkarspelen.